top of page

uvjeti korištenja

Obavijest o privatnosti

 

Mi poštujemo vašu privatnosti. Brinemo se o zaštiti privatnosti posjetitelja naše web stranice. Želimo Vam omogućiti transparentan i jasan uvid u podatke koje o Vama prikupljamo, način čuvanja i obrade Vaših osobnih podataka, kao i rokove čuvanja i pravne osnove za obradu ili prikupljanje osobnih podataka.

 

Molimo vas da pažljivo pročitate dokument u kojem je naznačena naša 'Politika zaštite privatnosti' te u kojoj je navedeno na koji način obrađujemo vaše osobne podatke, hoćemo li vam dostavljati obavijesti o novostima ili koristiti vaše osobne podatke u svrhe istraživanja ili u statističke svrhe.  

Ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se na osobne podatke korisnika naših usluga, uključujući i posjetitelje naše Web stranice.

Za potrebe primjene propisa o zaštiti privatnosti (uključujući, ali se ne ograničavajući na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), dalje u tekstu: GDPR), društvo odgovorno za vaše osobne podatke je društvo Synergy Fitness d.o.o., Zagreb, Praška 10, OIB: 44399659435.

Ovlašteni smo svakodobno izmijeniti odredbe ove Obavijesti o zaštiti privatnosti. Molimo vas da posjetite ovu stranicu kako biste bili konstantno obaviješteni o bilo kojim promjenama, koje ćemo bez odgode ovdje objavljivati.

U slučaju da niste zadovoljni s bilo kojim dijelom naše Obavijesti o zaštiti privatnosti, dostupna su vam pravna sredstva na način predviđen u daljnjem tekstu.

 

Koje informacije o Vama prikupljamo?

O vama prikupljamo isključivo one informacije koje su nam potrebne kako bismo Vam pružili naše usluge. Tako o Vama možemo prikupljati sljedeće vrste podataka.

  • Ime i prezime;

  • Kontakt podaci, poput Vaše e-mail adrese,

  • Kontakt adresa,

  • Podaci o Vašem zdravstvenom stanju i bilo kojim bolestima od kojih patite;

  • Podaci o Vašem IBANu ili broju računa, u slučaju plaćanja doznakom;

  • bilo koje dodatne informacije koje s nama podijelite.

Neke od podataka omogućuju nam da ispunimo Vaše obveze prema Vama, primjerice Vaši kontaktni podaci su nam potrebni kako bismo Vas mogli kontaktirati ili kako biste mogli dovršiti postupak regstracije, odnosno za neometani tijek našeg poslovnog odnosa.

Ovisno o vrsti osobnih podataka koja se obrađuje u odnosu i o okolnostima zbog kojih takve podatke obrađujemo, u slučaju da odbijete pružiti nam takve informacije moguće je da nećemo moći obraditi vaš zahtjev.

 

Prikupljanje Vaših osobnih podataka

 

Osobni podaci koje ste nam vi ustupili:

 

Postoje brojni načini na koje možete dijeliti informacije s nama, a koji uključuju:

 

• Način na koji se registrirate za korištenje naše stranice (primjerice za email obavijesti;

• Situacije u kojima vi nas aktivno kontaktirate, i to telefonom, e-mailom ili putem društvenih mreža; i/ili

• Situacije u kojima mi vas kontaktiramo, i to putem telefona ili e-maila

 •            Situacije u kojima obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju upitnika u papirnatom obliku, a          koji ste ispunili kada ste postali naš korisnik;

 

Osobni podaci koje automatski prikupljamo

 

Kada pristupate našoj web stranici, mi prikupljamo tehničke informacije, uključujući i IP adresu (adresu internetskog protokola), koja se koristi za spajanje vašeg računala s Internetom, podatke o pretraživaču i verziju, postavke vremenske zone, plug-in dodatak pretraživača te verzije, operativni sustav i korištenu platformu. Koristimo ove podatke u statističke svrhe te ne povezujemo te podatke s imenovanim i identificiranim osobama.

 

Zašto prikupljamo vaše osobne podatka?

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo vaše osobne podatke iz nekoliko razloga, uključujući:

 • kako bismo osigurali da možemo odgovoriti na vaše upite te vas kontaktirati na vaš zahtjev,

 • kako bismo Vam omogućili korištenje naših usluga,

 • kako bismo spriječili bilo kakve ozljede ili pogoršanja Vašeg postojećeg zdravstvenog stanje

 • radi pohrane vaših podataka (te ažuriranja) u našoj bazi podataka, a kako bismo vas mogli obavijestiti u slučaju obavijesti e-mailovom ili vam odgovorili na bilo koji upit;

 • u svrhu istraživanja za statističke potrebe;

 • radi vođenja naše stranice za potrebe internih operativnih aktivnosti, uključujući detektiranje kvara, analizu podataka, istraživanje, statističke svrhe i u svrhu istraživanja

 • radi osiguranje efikasnog funkcioniranja softvera i usluga koje vam pružamo (uključujući krizne situacije te povrat podataka)

 • u bilo koje druge svrhe uz vaš pristanak.

 

S kim dijelimo vaše podatke?

Podijelit ćemo vaše podatke prije svega kako bismo na efikasan način odgovorili na vaše upite. Vaše podatke dijelimo ili kada je to naša zakonska obveza ili s drugim pružateljima usluga koji nam pružaju podršku u našem poslovanju. Tako je moguće da ćemo Vaše podatke podijeliti s poreznim i drugim tijelima, pružateljima usluga koji postupaju u naše ime, uključujući i vanjske savjetnike ili s pružateljima usluga u IT-u gdje su sklopljeni odgovarajući ugovori (ili postoje slični zaštitni mehanizmi).

U slučaju prekograničnog prijenosa podataka, svi Vaši podaci bit će preneseni uz korištenje odgovarajućih zaštitnih mjera i mehanizama. To znači da će Vaši podaci biti preneseni ili unutar Europskog gospodarskog prostora, ili u državu koja omogućuje adekvatne pravne standarde zaštite privatnosti prema odluci Europske komisije ili će Vaši podaci biti preneseni u društvo koje je certificirano u skladu sa zahtjevima Programa Štita Privatnosti, sklopljenog između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije ili u skladu s drugim adekvatnim zaštitnim mehanizmima, poput model ugovora Europske komisije.  Ne dijelimo, ne ustupamo ni trgujemo vašim osobnim podacima s trećim osobama u svrhe marketinga ili promocije.

 

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Nećemo čuvati vaše osobne podatke duže nego što je to potrebno za svrhe radi koje iste prikupljamo, osim ako je, prema našem shvaćanju, zakonom ili drugim propisom propisan rok čuvanja (primjerice, na temelju zahtjeva poreznog tijela ili u vezi s potencijalnim sporom).

Kada nam vaši podaci više ne budu potrebni, osobne podatke o vama ćemo izbrisati iz našeg sustava.

 

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Brinemo o zaštiti vaših podataka. Kako bismo zaštitili vaše podatke implementiramo odgovarajuće mjere koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa i zlouporabe vaših osobnih podataka.

Predano radimo kako bismo osigurali poduzimanje svih razumnih mjera za osiguravanje svih osobnih podataka koje imamo od zlouporaba, gubitka ili neovlaštenog pristupa. Ovo postižemo korištenjem i primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Nažalost, slanje bilo kojih informacija putem Interneta uvijek donosi određeni stupanj rizika. Bilo koje informacije koje šaljete putem Interneta šaljete na vlastiti rizik. Iako se trudimo poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti sigurnosti podataka koje šaljete putem Interneta te ne jamčimo sigurnost bilo koje informacije, uključujući i osobne podatke koja je slana putem Interneta.

U slučaju da postoji sumnja na bilo koju zlouporabu ili gubitak ili neovlašteni pristup bilo kojim osobnim podacima molimo vas da nas obavijestite o tome bez odgode.

 

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka

 

 • Kako bismo Vam omogućili korištenje naših usluga

 

Svrha većine naših aktivnosti u kojima obrađujemo Vaše osobne podatke je omogućiti Vam korištenje naših osobnih podataka, poput situacija kada obrađujemo i prikupljamo Vaše ime i prezime te e-mail ili kontakt telefon kako bismo s Vama mogli komunicirati.

 

 • Legitimni interes

 

Ponekad obrađujemo Vaše osobne podatke zato što je to u našem legitimnom interesu, primjerice ako obrađujemo osobne podatke u statističke i analitičke svrhe kako bismo saznali više o vašim preferencijam i pružili Vam bolju uslugu ili uveli dodatne opcije u našu ponudu.

 

 


 

 • Privola

 

U nekim slučajevima, a osobito ako koristimo, prikupljamo ili obrađujemo osobne podatke u svrhe koje nisu navedene u ovim Pravilima privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome te ćemo tražiti Vašu privolu prije nego što pristanete na ovakvu obradu Vaših osobnih podataka. Danu privolu možete povući u svakom trenutku putem e-maila koji je naveden na kraju ovih pravila privatnosti.

 

U slučaju da ste na to pristali, možemo Vas kontaktirati korištenjem e-maila koji ste nam učinili dostupnim pri registraciji za korištenje naše usluge.  

 

Posebne kategorije osobnih podataka

 

Određene kategorije osobnih podataka poput podataka o Vašem zdravlju su posebno zaštićene.

Moguće je da ćemo obrađivati i prikupljati podatke o Vašem zdravlju, odnosno prije pristupanja zamolit ćemo Vas da nas obavijestite o tome postoje li neke zdravstvene smetnje ili poteškoće kojih trebamo biti svjesni, a kako biste mogli koristiti naše usluge bez smetnje za Vaše zdravlje. Takve podatke o Vama prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja ugovora u kojem ste Vi stranka te na posebnoj pravnoj osnovi, radi zaštite vašeg zdravlja i vaše sigurnosti.

Osigurat ćemo adekvatne organizacijske i tehničke mjere čuvanja ovakve vrste podataka, koji će biti dostupni samo našim zaposlenicima u svrhu prilagođavanja naših programa Vašim potrebama i sigurnosti Vašeg zdravlja.

 

Vaša prava

 

Čak i ako već obrađujemo Vaše osobne podatke, imate određena prava raspolagati Vašim osobnim podacima, na dolje naznačene načine.

 

Pristup. Imate pravo pristupiti osobnim podacima u bilo kojem trenutku te zatražiti da Vam omogućimo uvid u sve osobne podatke o Vama koje obrađujemo.  

Prigovor. Imate pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade osobnih podataka, primjerice obradi osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa, poput izravnog kontaktiranja.

Prijenos. Imate pravo zatražiti prijenos podataka o Vama drugom pružatelju usluga. Ovo pravo Vam omogućuje da zatražite od nas da Vam dostavimo sve podatke o Vama u uobičajenom strojno čitljivom obliku ili da ih izravno uputimo drugom pružatelju usluga.

Ažuriranje. Imate pravo ažurirati, ispraviti ili dopuniti Vaše osobne podatke u bilo kojem trenutku slanjem e-maila na dolje naznačenu e-mail adresu.

Brisanje. Možete zatražiti brisanje informacija koje imamo o Vama, putem dolje naznačene e-mail adrese.

Pritužba. U slučaju da imate prigovora na naš rad možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka:

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR - 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

 

Molimo Vas da vodite računa o tome da ćemo evidentirati našu komunikaciju o ovim zahtjevima, kako bismo mogli riješiti bilo koji potencijalni spor.

 

Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka?

Društvo Synergy Fitness d.o.o. odgovorno je za obradu vaših osobnih podataka. Pristup Vašim osobnim podacima imaju isključivo naši ovlašteni zaposlenici kojima su Vaši podaci potrebni za pružanje usluge.

U slučaju da imate bilo kakve komentare ili prijedloge koje se odnose na ovu obavijest o zaštiti privatnosti molimo vas da nas kontaktirate na adresu sjedišta društva Synergy Fitness d.o.o., Zagreb, Praška 10 ili na e-mail synergy.fitness.centar@gmail.com. Pitanje privatnosti nam je važno te ćemo vam na sve vaše upite odgovoriti bez odgode.

U trenutku kada se registrirate za korištenje web stranice od vas tražimo pojedinačnu i posebnu privolu kako biste nam dopustili korištenje vaših osobnih podataka na određeni način. U slučaju da nam za bilo što bude potrebna vaša privola u budućnosti, dostaviti ćemo vam informacije koje će biti dostatne kako biste mogli odlučiti o davanju privole.

Imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku. U ranijem dijelu teksta, je detaljno navedeno kako to pravo možete ostvariti.

 

Kolačići (Cookies)

 

'Kolačići (Cookies)' su male količine informacija koje naš web poslužitelj smješta na web preglednik Vašeg računala i koje se spremaju na hard drive vašeg uređaja. Bilo koje spominjanje 'kolačića' u ovoj obavijesti, uključuje i druge vrste automatskog pristupanja ili pohrane informacija na vašem uređaju.  

 

Kada ste pristupili web stranici, dobili ste poruku kojom ste obaviješteni o korištenju kolačića na ovoj stranici. Kako bismo vam dostavili tu poruku morali smo koristiti kolačiće. U slučaju da odlučite koristiti ovu stranicu, daljnji kolačići će se pohranjivati na vaš uređaj, na dolje opisani način. Nastavkom korištenja ove stranice, a nakon što vam je uručena obavijest, pristajete na korištenje kolačića na način na koji je to opisano u ovoj Obavijesti.  

 

Moguć je da koristimo web beacone, odnosno slikovne datoteke na web stranicama koje se koriste u svrhu praćenja vašeg putovanja po stranicama društva Synergy Fitness d.o.o.

 

U ostalim slučajevima me ne koristimo kolačiće na ovoj stranici. Međutim, u slučaju da na našim stranicama postoji sadržaj koji pružaju drugi pružatelji usluga, ti drugi pružatelji usluga mogu postaviti kolačiće na vašem računalu ili mobilnom uređaju.

 

Dolje je naveden popis kolačića koje koristi Google Analytics, sadržan u našoj web stranici.


 

Kolačići / tehnologija

Google Analytics

Svrha

Ovi kolačići koriste se radi prikupljanja informacija o tome kako vi i drugi posjetitelji koristite našu stranicu, i koji se koriste kako bismo poboljšali našu uslugu.  Kolačići prikupljaju informacije u anonimnom obliku, uključujući i broj posjetitelja, lokaciju posjetitelja i stranice koje su posjetili.

 

Kako isključiti / uključiti ovaj kolačić

Radi isključivanja praćenja koje omogućuje alat Google Analytics, na svim web stranicama, posjetite:Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

 

Naziv


 

JSESSIONID

@@History/@@scroll|#

_ga

_gat

_gid

fr

r/collect

tr

__asc

__auc

ahoy_unique_5710122

ahoy_unique_7518832

ahoy_unique_8169046

ahoy_unique_9447964

ahoy_visit

ahoy_visitor

atrk.gif

bt

fed

hs

svSession

uidp

unique_id

wixboost-ugc

XSRF-TOKEN 

 

Za više informacija o kolačićima, uključujući i kako podesiti vaš internetski preglednik da ne prikuplja kolačiće posjetite:  www.allaboutcookies.org .

 

Google Analytics

Ova stranica koristi Google Analytics, a analitički servis društva Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi tkz. kolačiće, tekstualne datoteke koje se spremaju na računalima korisnika i koji omogućuju analizu načina korištenja. Informacije koje se generiraju o korištenju ove stranice se uobičajeno prenosti na server Googlea u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se ti podaci čuvaju. IP anonimizacija je aktivirana na ovoj stranici, tako da su IP adrese korisnika Googlea skraćene unaprijed kad je riječ o državljanima Država članica Europske unije ili država članica Europskog gospodarskog prostora. Samo u iznimnim slučajevima se cijela IP adresa šalje na Googleov server u SAD-u gdje se skraćuje. U ime operatera ove stranice, Google će koristiti podatke radi utvrđivanja korištenja ove stranice, sastaviti izvještaj o aktivnostima za druge svrhe povezane s korištenjem ove stranice te korištenjem Interneta, a radi pružanja usluga operateru web stranice.

IP adresa koju je vaš internetski preglednik prikupio kao dio Google Analytics usluge neće biti spojen s drugim podacima Googlea.  Podaci koje prikupljamo putem alata Google Analytics su: broj posjetitelja, URLovi preko kojih su posjetitelji pristupili i pouzdane stranice.

Možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju ovi kolačići aktiviranjem tkz.  "opt-out cookie" postavke na vašem računalu – ovdje možete saznati više informacija o tome kako to učiniti. Saznajte više o politici zaštite osobnih podataka Google Analyticsa  ovdje.

bottom of page